Jak dostać kredyt studencki i czy warto go brać?

Z chwilą, gdy dowiedziałam się, że dostałam się na studia we Wrocławiu, wiedziałam, że będę chciała zaciągnąć kredyt studencki. Długo nie zdawałam sobie sprawy, że coś takiego istnieje, a ofertę podsunęła mi przyjaciółka, która wcześniej skorzystała z takiej możliwości. To naprawdę bardzo opłacalny sposób na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów.

Na czym polega kredyt studencki?

Kredyt studencki to pomoc finansowa dla osób, które zaczynają edukację w szkole wyższej. Można dostać go na 7 lat, a środki wpływają na Twoje konto przez 10 miesięcy w roku – czyli w czasie, kiedy faktycznie chodzi się na zajęcia. Największą, moim zdaniem, zaletą kredytów studenckich jest to, że zaczyna się je spłacać dopiero dwa lata po ukończeniu studiów, co daje dużo czasu na ogarnięcie budżetu i – miejmy nadzieję – znalezienie pracy.

A jak wygląda oprocentowanie? W czasie studiów oraz dwa lata po ich ukończeniu odsetki na takim kredycie wynoszą 0 proc. Potem stawka ta jest naprawdę niska – jest zależna od stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Dokładniej rzecz ujmując, wynosi ona połowę wartości wspomnianej stopy – to naprawdę niewiele, np. w porównaniu do kredytów gotówkowych czy chwilówek. Innym ułatwieniem jest fakt, że dług jest rozłożony na wiele rat, co obniża ich koszty. Liczba rat jest dwukrotnie większa od liczby transz, w jakiej otrzymywaliśmy kredyt – mamy więc naprawdę dużo czasu na jego spłacenie.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Aby móc zaciągnąć taki kredyt, musimy spełnić kilka warunków. Najważniejsze jest kryterium dochodowe, które ustala rząd. To może się zmieniać w danym roku akademickim. Brane są tutaj pod uwagę dochody na członka gospodarstwa domowego. Jeśli zostaną one przekroczone, to niestety nie kwalifikujesz się do uzyskania kredytu.

Ważny jest też poręczyciel kredytu – najlepiej, by był to członek rodziny. Jego rolą będzie uregulowanie długu, jeśli Ty z jakiegoś powodu tego nie zrobisz. Do otrzymania kredytu studenckiego kwalifikują się studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli naukę na wyższej uczelni przed ukończeniem 25. roku życia.

Kredyt studencki to świetna możliwość do zbudowania pozytywnej historii kredytowej. Regularne spłacanie pokaże bankom, że jesteś wiarygodnym kredytobiorcą, i łaskawszym okiem spojrzą na Ciebie, gdy będziesz chciał zaciągnąć inny dług. Jak widzisz więc, takie zobowiązanie ma dużo zalet i udzielane jest na naprawdę preferencyjnych warunkach.

Więcej o kredycie studenckim przeczytasz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie